dbh = @mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpassword); if ( ! $this->dbh ) { $this->print_error("
    Error establishing a database connection!
  1. Are you sure you have the correct user/password?
  2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
  3. Are you sure that the database server is running?
"); } $this->select($dbname); } // ================================================================== // Select a DB (if another one needs to be selected) function select($db) { if ( !@mysql_select_db($db,$this->dbh)) { $this->print_error("
    Error selecting database $db!
  1. Are you sure it exists?
  2. Are you sure there is a valid database connection?
"); } } // ================================================================== // Print SQL/DB error. function print_error($str = "") { if ( !$str ) $str = mysql_error(); // If there is an error then take note of it print "
"; print "SQL/DB Error -- "; print "[$str]"; print "
"; } // ================================================================== // Basic Query - see docs for more detail function query($query, $output = OBJECT) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->query(\"$query\", $output)"; // Kill this $this->last_result = null; $this->col_info = null; // Keep track of the last query for debug.. $this->last_query = $query; // Perform the query via std mysql_query function.. $this->result = mysql_query($query,$this->dbh); if ( mysql_error() ) { // If there is an error then take note of it.. $this->print_error(); } else { // In other words if this was a select statement.. if ( $this->result ) { // ======================================================= // Take note of column info $i=0; while ($i < @mysql_num_fields($this->result)) { $this->col_info[$i] = @mysql_fetch_field($this->result); $i++; } // ======================================================= // Store Query Results $i=0; while ( $row = @mysql_fetch_object($this->result) ) { // Store relults as an objects within main array $this->last_result[$i] = $row; $i++; } @mysql_free_result($this->result); // If there were results then return true for $db->query if ( $i ) { return true; } else { return false; } } } } // ================================================================== // Get one variable from the DB - see docs for more detail function get_var($query=null,$x=0,$y=0) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->get_var(\"$query\",$x,$y)"; // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // Extract var out of cached results based x,y vals if ( $this->last_result[$y] ) { $values = array_values(get_object_vars($this->last_result[$y])); } // If there is a value return it else return null return $values[$x]?$values[$x]:null; } // ================================================================== // Get one row from the DB - see docs for more detail function get_row($query=null,$y=0,$output=OBJECT) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->get_row(\"$query\",$y,$output)"; // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // If the output is an object then return object using the row offset.. if ( $output == OBJECT ) { return $this->last_result[$y]?$this->last_result[$y]:null; } // If the output is an associative array then return row as such.. elseif ( $output == ARRAY_A ) { return $this->last_result[$y]?get_object_vars($this->last_result[$y]):null; } // If the output is an numerical array then return row as such.. elseif ( $output == ARRAY_N ) { return $this->last_result[$y]?array_values(get_object_vars($this->last_result[$y])):null; } // If invalid output type was specified.. else { $this->print_error(" \$db->get_row(string query,int offset,output type) -- Output type must be one of: OBJECT, ARRAY_A, ARRAY_N "); } } // ================================================================== // Function to get 1 column from the cached result set based in X index // se docs for usage and info function get_col($query=null,$x=0) { // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // Extract the column values for ( $i=0; $i < count($this->last_result); $i++ ) { $new_array[$i] = $this->get_var(null,$x,$i); } return $new_array; } // ================================================================== // Return the the query as a result set - see docs for more details function get_results($query=null, $output = OBJECT) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->get_results(\"$query\", $output)"; // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // Send back array of objects. Each row is an object if ( $output == OBJECT ) { return $this->last_result; } elseif ( $output == ARRAY_A || $output == ARRAY_N ) { if ( $this->last_result ) { $i=0; foreach( $this->last_result as $row ) { $new_array[$i] = get_object_vars($row); if ( $output == ARRAY_N ) { $new_array[$i] = array_values($new_array[$i]); } $i++; } return $new_array; } else { return null; } } } // ================================================================== // Function to get column meta data info pertaining to the last query // see docs for more info and usage function get_col_info($info_type="name",$col_offset=-1) { if ( $this->col_info ) { if ( $col_offset == -1 ) { $i=0; foreach($this->col_info as $col ) { $new_array[$i] = $col->{$info_type}; $i++; } return $new_array; } else { return $this->col_info[$col_offset]->{$info_type}; } } } // ================================================================== // Dumps the contents of any input variable to screen in a nicely // formatted and easy to understand way - any type: Object, Var or Array function vardump($mixed) { echo "
"; echo "
";
			
			if ( ! $this->vardump_called )
			{
				echo "ezSQL (v".EZSQL_VERSION.") Variable Dump..\n\n";
			}
	
			print_r($mixed);	
			echo "\n\nLast Query: ".($this->last_query?$this->last_query:"NULL")."\n";
			echo "Last Function Call: " . ($this->func_call?$this->func_call:"None")."\n";
			echo "Last Rows Returned: ".count($this->last_result)."\n";
			echo "
"; echo "\n
"; $this->vardump_called = true; } // Alias for the above function function dumpvars($mixed) { $this->vardump($mixed); } // ================================================================== // Displays the last query string that was sent to the database & a // table listing results (if there were any). // (abstracted into a seperate file to save server overhead). function debug() { echo "
"; // Only show ezSQL credits once.. if ( ! $this->debug_called ) { echo "ezSQL (v".EZSQL_VERSION.") Debug..

\n"; } echo "Query -- "; echo "[$this->last_query]

"; echo "Query Result.."; echo "

"; if ( $this->col_info ) { // ===================================================== // Results top rows echo ""; echo ""; for ( $i=0; $i < count($this->col_info); $i++ ) { echo ""; } echo ""; // ====================================================== // print main results if ( $this->last_result ) { $i=0; foreach ( $this->get_results(null,ARRAY_N) as $one_row ) { $i++; echo ""; foreach ( $one_row as $item ) { echo ""; } echo ""; } } // if last result else { echo ""; } echo "
(row){$this->col_info[$i]->type} {$this->col_info[$i]->max_length}
{$this->col_info[$i]->name}
$i$item
No Results
"; } // if col_info else { echo "No Results"; } echo "

"; $this->debug_called = true; } } $db = new db(EZSQL_DB_USER, EZSQL_DB_PASSWORD, EZSQL_DB_NAME, EZSQL_DB_HOST); ?> Angst of onrust - SiVAS.nu
Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

Angst en/of onrust

Van een beetje nerveus, gespannen gevoel, eens een nachtje wakker liggen van (economische) zorgen of door een bepaald probleem tot regelmatige paniekaanvallen en fobieën - heel veel mensen ondervinden angst en onrust. Omdat dit meestal gepaard gaat met energiesystemen die uit balans zijn, is een therapie met ooracupunctuur altijd de moeite van het overwegen waard. Ooracupunctuur, in combinatie met subtiele interventies door het Vasculair Autonoom Signaal (SiVAS), helpt vastzittende frustraties en fixaties weer los te maken zodat de energie weer door kan stromen. En dat maakt een groot verschil in hoe je je voelt.

Angst en onrust is een normale, natuurlijke reactie op onverwachte, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. Het overlijden van een dierbare, ontslag, echtscheiding, langdurige werkdruk - het zou bijna onnatuurlijk zijn als we daardoor geen periode van angst en onrust zouden doormaken. Dat is nu eenmaal de manier waarop wij mensen reageren op deze veranderende omstandigheden in ons leven. We spreken dan ook van een ‘verwerkingsproces’ . Nadat we de gebeurtenis verwerkt hebben (een plek hebben gegeven), gaan de angst en onrust meestal vanzelf wel weer over.

Structureel, langdurig

Een probleem is de structurele, langdurige angst en onrust die niet (meer) direct toegeschreven kan worden aan een traumatische gebeurtenis. Die angst en onrust zijn deel uit gaan maken van je systeem en maken dat je slecht in slaap kunt komen, vroeg of vaak weer wakker wordt, prikkelbaar bent, paniekaanvallen hebt en/of hartkloppingen en trillingen. Ook hyperventilatie, kortademigheid, benauwdheid, zweten, buikpijn, hoofdpijn en pijn op de borst zijn uiterlijke verschijnselen van inwendige onrust.

Balans

Ook bij angst en onrust is het sleutelwoord weer: balans! Er moet sprake zijn van evenwicht in emoties en beleving ervan, en de energie in het hele systeem moet vrijelijk kunnen doorstromen. Emoties zijn immers energetische turbulenties in je systeem, die je even uit evenwicht brengen. Door die energetische draaikolken niet te laten vastroesten, maar te laten verder stromen zorg je er voor dat binnen de kortste keren het organisme zijn evenwichtstoestand weer bereikt en er terug sprake is van balans.

Frustraties en fixaties

Oorzaak van structurele angst en onrust kan een biochemische verstoring in de hersenen zijn. Met name een tekort aan de neurotransmitter seratonine kan daaraan ten grondslag liggen. Maar ook diepliggende psychische factoren kunnen een rol spelen. Zoals vastzittende frustraties door onverwerkt verlies of verdriet en/of fixaties in de vorm van extreem hooggespannen verwachtingen en perfectionisme. Dergelijke vastzittende emoties en/of persoonlijkheidsaspecten verstoren de balans en belemmeren de energetische doorstroming wat behalve mentale ook nog fysieke problemen kan doen ontstaan .

Wat kunnen ooracupunctuur en SiVAS in zo'n situatie doen?

Chakra's

Met ooracupunctuur kunnen de ayurvedische energetische regelsystemen of chakra's worden aangepakt die een rol spelen bij een verstoorde balans [zie ook Het chakraniveau].

Met behulp van de SiVAS (Subtiele interventie met het Vasculair Autonoom Signaal) en speciale filters kan de therapeut de activiteit van de chakra's doormeten. Het is dan meteen duidelijk welk chakra vast zit bij je en ook wat de relatie is van dat vastzittende chakra met veranderingen in je lichaam en bepaalde gevoelens of persoonlijkheidskenmerken. Het spreekt vanzelf dat beide tegelijkertijd aanpakken je helpt om weer in balans te komen en je prettig te voelen.

Zoek een therapeut
bij u in de buurt