dbh = @mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpassword); if ( ! $this->dbh ) { $this->print_error("
  Error establishing a database connection!
 1. Are you sure you have the correct user/password?
 2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
 3. Are you sure that the database server is running?
"); } $this->select($dbname); } // ================================================================== // Select a DB (if another one needs to be selected) function select($db) { if ( !@mysql_select_db($db,$this->dbh)) { $this->print_error("
  Error selecting database $db!
 1. Are you sure it exists?
 2. Are you sure there is a valid database connection?
"); } } // ================================================================== // Print SQL/DB error. function print_error($str = "") { if ( !$str ) $str = mysql_error(); // If there is an error then take note of it print "
"; print "SQL/DB Error -- "; print "[$str]"; print "
"; } // ================================================================== // Basic Query - see docs for more detail function query($query, $output = OBJECT) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->query(\"$query\", $output)"; // Kill this $this->last_result = null; $this->col_info = null; // Keep track of the last query for debug.. $this->last_query = $query; // Perform the query via std mysql_query function.. $this->result = mysql_query($query,$this->dbh); if ( mysql_error() ) { // If there is an error then take note of it.. $this->print_error(); } else { // In other words if this was a select statement.. if ( $this->result ) { // ======================================================= // Take note of column info $i=0; while ($i < @mysql_num_fields($this->result)) { $this->col_info[$i] = @mysql_fetch_field($this->result); $i++; } // ======================================================= // Store Query Results $i=0; while ( $row = @mysql_fetch_object($this->result) ) { // Store relults as an objects within main array $this->last_result[$i] = $row; $i++; } @mysql_free_result($this->result); // If there were results then return true for $db->query if ( $i ) { return true; } else { return false; } } } } // ================================================================== // Get one variable from the DB - see docs for more detail function get_var($query=null,$x=0,$y=0) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->get_var(\"$query\",$x,$y)"; // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // Extract var out of cached results based x,y vals if ( $this->last_result[$y] ) { $values = array_values(get_object_vars($this->last_result[$y])); } // If there is a value return it else return null return $values[$x]?$values[$x]:null; } // ================================================================== // Get one row from the DB - see docs for more detail function get_row($query=null,$y=0,$output=OBJECT) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->get_row(\"$query\",$y,$output)"; // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // If the output is an object then return object using the row offset.. if ( $output == OBJECT ) { return $this->last_result[$y]?$this->last_result[$y]:null; } // If the output is an associative array then return row as such.. elseif ( $output == ARRAY_A ) { return $this->last_result[$y]?get_object_vars($this->last_result[$y]):null; } // If the output is an numerical array then return row as such.. elseif ( $output == ARRAY_N ) { return $this->last_result[$y]?array_values(get_object_vars($this->last_result[$y])):null; } // If invalid output type was specified.. else { $this->print_error(" \$db->get_row(string query,int offset,output type) -- Output type must be one of: OBJECT, ARRAY_A, ARRAY_N "); } } // ================================================================== // Function to get 1 column from the cached result set based in X index // se docs for usage and info function get_col($query=null,$x=0) { // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // Extract the column values for ( $i=0; $i < count($this->last_result); $i++ ) { $new_array[$i] = $this->get_var(null,$x,$i); } return $new_array; } // ================================================================== // Return the the query as a result set - see docs for more details function get_results($query=null, $output = OBJECT) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->get_results(\"$query\", $output)"; // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // Send back array of objects. Each row is an object if ( $output == OBJECT ) { return $this->last_result; } elseif ( $output == ARRAY_A || $output == ARRAY_N ) { if ( $this->last_result ) { $i=0; foreach( $this->last_result as $row ) { $new_array[$i] = get_object_vars($row); if ( $output == ARRAY_N ) { $new_array[$i] = array_values($new_array[$i]); } $i++; } return $new_array; } else { return null; } } } // ================================================================== // Function to get column meta data info pertaining to the last query // see docs for more info and usage function get_col_info($info_type="name",$col_offset=-1) { if ( $this->col_info ) { if ( $col_offset == -1 ) { $i=0; foreach($this->col_info as $col ) { $new_array[$i] = $col->{$info_type}; $i++; } return $new_array; } else { return $this->col_info[$col_offset]->{$info_type}; } } } // ================================================================== // Dumps the contents of any input variable to screen in a nicely // formatted and easy to understand way - any type: Object, Var or Array function vardump($mixed) { echo "
"; echo "
";
			
			if ( ! $this->vardump_called )
			{
				echo "ezSQL (v".EZSQL_VERSION.") Variable Dump..\n\n";
			}
	
			print_r($mixed);	
			echo "\n\nLast Query: ".($this->last_query?$this->last_query:"NULL")."\n";
			echo "Last Function Call: " . ($this->func_call?$this->func_call:"None")."\n";
			echo "Last Rows Returned: ".count($this->last_result)."\n";
			echo "
"; echo "\n
"; $this->vardump_called = true; } // Alias for the above function function dumpvars($mixed) { $this->vardump($mixed); } // ================================================================== // Displays the last query string that was sent to the database & a // table listing results (if there were any). // (abstracted into a seperate file to save server overhead). function debug() { echo "
"; // Only show ezSQL credits once.. if ( ! $this->debug_called ) { echo "ezSQL (v".EZSQL_VERSION.") Debug..

\n"; } echo "Query -- "; echo "[$this->last_query]

"; echo "Query Result.."; echo "

"; if ( $this->col_info ) { // ===================================================== // Results top rows echo ""; echo ""; for ( $i=0; $i < count($this->col_info); $i++ ) { echo ""; } echo ""; // ====================================================== // print main results if ( $this->last_result ) { $i=0; foreach ( $this->get_results(null,ARRAY_N) as $one_row ) { $i++; echo ""; foreach ( $one_row as $item ) { echo ""; } echo ""; } } // if last result else { echo ""; } echo "
(row){$this->col_info[$i]->type} {$this->col_info[$i]->max_length}
{$this->col_info[$i]->name}
$i$item
No Results
"; } // if col_info else { echo "No Results"; } echo "

"; $this->debug_called = true; } } $db = new db(EZSQL_DB_USER, EZSQL_DB_PASSWORD, EZSQL_DB_NAME, EZSQL_DB_HOST); ?> Stoppen met roken - SiVAS.nu
Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

Stoppen met roken

Het is heus niet zo gek dat stoppen met roken voor heel wat mensen een onmogelijke opgave is. Bij roken spelen verschillende factoren een rol:

 1. Nicotineverslaving
 2. Emoties als 'nep'-troost, je prettig voelen, 'instant fun'
 3. Gewoontegedrag

Het verbreken van een fysieke verslaving is altijd moeilijk. Nicotine is een kunstmatige stof die de aanmaak van endorfinen en dopaminen stimuleert. Deze twee hormonen zorgen voor een prettig gevoel. Maar nicotine remt uiteindelijk de natuurlijke aanmaak van zowel de endorfinen als dopamine. Neurofysiologisch is het zo dat mensen beginnen te roken vanuit een “stress-reactie” welke het lichaam in een neurovegetatieve alarmfase zet, wat onvermijdelijk gepaard gaat met een instabiele lateraliteit (het ongecoördineerd samenwerken van de twee hersenhelften zeg maar). Het opsteken van een sigaret zorgt dan op een verbazende manier voor het (tijdelijk) terugwinnen van een stabiele lateraliteit en een harmonische samenwerking tussen de twee hemisferen, met als gevolg een gevoel van welbevinden. Dit effect is echter van steeds kortere duur en leidt onvermijdelijk tot verslaving en gewenning (om hetzelfde effect te bekomen vraagt het lichaam meer en meer nicotine). Dat verklaart dat u enkele minuten nadat u een sigaret hebt uitgemaakt alweer trek hebt in een volgende. U wilt zich weer prettig voelen en dat gebeurt alleen door een sigaret op te steken.

Stoppen met roken leidt er dus toe dat u zich vervelend voelt en ontwenningsverschijnselen ervaart, zoals angst, nervositeit, concentratiestoornissen, hoofdpijn, slaapproblemen, stoelgangproblemen en meer eetlust (omdat eten ook een lekker gevoel tussen de oren geeft!). Deze verschijnselen zijn de eerste twee weken het hevigst en ebben daarna langzaam weg. Maar zelfs na maanden kunt u nog wel trek in een sigaret hebben.

Omdat roken een manier van leven is geworden (sigaretten op zak of in de tas, het opsteken van de sigaret, het tussen de vingers houden van de sigaret, de smaak, de geur) is het ook verdraaid lastig om te stoppen. Het is niet alleen de lichamelijke nicotineverslaving maar ook het veranderen van diep ingesleten, vastgeroeste gewoonten en handelingen die doorbroken moet worden. En dat lukt (meestal) niet een, twee, drie.

Nee, stoppen met roken is niet alleen een kwestie van wilskracht en dan lukt het wel. Natuurlijk, wilskracht is heel belangrijk. Maar we leven, beslissen en veranderen niet alleen maar op wilskracht. Ons onbewuste speelt bij al die zaken een heel wezenlijke rol. Dus ook bij het stoppen met roken.

Het onbewuste heeft te maken met innerlijke gevoelens, overtuigingen, drijfveren, angsten, verlangens andere subtiele emoties. Die zitten dikwijls heel diep in onszelf verborgen. Zo diep dat we ze vaak niet eens (er)kennen. Ze maken echter wel dat we vatbaarder zijn voor externe stimulansen om ons prettig te voelen. Dus verslaafd kunnen raken aan nicotine en het effect daarvan. We zijn onszelf die verlangens en behoeften meestal niet bewust, wat niet betekent dat we ze niet hebben, of dat er niet een manier bestaat om er beter mee om te gaan.

Volgens de Indiase ayurveda traditie, heeft de mens 7 chakra’s. Deze chakra’s zijn energiecentra of knooppunten die verbonden zijn met bepaalde emoties en met bepaalde delen van het lichaam (organen) en het functioneren daarvan. Een chakra transformeert de binnenkomende energie en beïnvloedt op deze manier zowel de energiestroom in het fysieke lijf als de biochemie. Wanneer een chakra geblokkeerd is, kan de energie niet meer vrijelijk doorstromen en wordt het biochemisch evenwicht of homeostasis verstoord. Dit komt dan tot uiting in lichamelijke, mentale en functionele klachten. Dit is evenzeer de causale achtergrond van bepaalde (dwangmatige) gewoonten of verslavingen.

Het behandelen van een of meer chakra’s heeft effect op aan het desbetreffende chakra gerelateerde gevoel, overtuiging, drijfveer, angst en verlangen. Zo’n behandeling kan bij het stoppen met roken u een belangrijk steuntje in de rug bieden om inderdaad na een paar weken te kunnen zeggen: “Hé, ik ben eraf!” en dan wel definitief.

Een ervaren SiVAS-therapeut weet het chakra (of de chakra’s) te vinden die bij u geblokkeerd zijn. Hij of zij kan die geblokkeerde chakra’s behandelen met (oor)acupunctuur in combinatie met een gezondheidsproduct uit de SanoConcept lijn. Daarmee wordt de blokkade opgeheven en kan de energie op dat knooppunt weer doorstromen. U voelt zich daardoor sterk en in balans. U zit dan goed in uw vel zodat u niet hoeft te zwichten voor een sigaret.

Zoek een therapeut
bij u in de buurt