Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

Docenten SiVAS opleidingen, nascholingen

Hans Bolck

Zijn opleiding tot acupuncturist volgde hij aan de Nederlandse Artsen Acupunctuur Stichting (NAAS) en SiVAS-Acupunctuur. Hans Bolck was jarenlang verbonden aan deze stichting als bestuurslid en docent acupunctuur. Inmiddels geeft hij les aan diverse andere instellingen op het gebied van (oor)acupunctuur, fysiotherapie en manuele therapie. Ook geeft hij regelmatig voordrachten en lezingen op bijscholingen en congressen. Na zijn acupunctuuropleiding heeft hij zich via diverse opleidingen gespecialiseerd in de auriculomedicinae (ooracupunctuur) en dry needling. Naast acupunctuur maakt hij veel gebruik van manuele therapie. Hans Bolck is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA).

Petra Lambert

GZ-psycholoog en acupuncturist drs. Petra Lambert studeerde in Utrecht klinische en organisatiepsychologie. Na haar studie kwam zij in contact met buiten-universitaire gezondheidssystemen die grote aantrekkingskracht op haar uitoefenden. Zij heeft zich bekwaamd in haptonomie, acupunctuur (EUTCM) en de SiVAS. Petra is directeur van het Integraal Gezondheidscentrum in Bilthoven, waar zij leiding geeft aan een multidisciplinaire staf van artsen, fysiotherapeuten en psychologen.

Roberto Promes

Roberto Promes heeft een achtergrond als sportdocent, fysio- en arbeidsreintregatietherapeut en healthcoachconsulent. Heef de SiVAS-opleidingnen gevolgd. Studeerde vervolgens de Auriculo Medicine-opleiding volgens Nogier in Lyon/Frankrijk en is hij nu een officiele Auriculo Medicine Therapeut en lid van GLEM, Group Lyon Etudies Medicales;

Jean-Piere Rooms

JP Rooms is Acupuncturist - gespecialiseerd in de Auriculomédecine, Energetische Geneeswijzen, Reflexologie - en van oorsprong fysiotherapeut en manueel neurotherapeut. Studeerde Acupunctuur aan het Jing Ming instituut en Auriculotherapie en Manuele Neurotherapie aan het IRSK in België, Auriculomedicinae aan de NAAV en SiVAS aan het IVEG-Sanopharm te Nederland, Auriculomédecine aan de GLEM (instituut van Dr. Paul Nogier) te Lyon in Frankrijk. Is lid van de BAF, IAAM, Goudse Academie en de GLEM. Heeft een eigen praktijk in Energetische Geneeskunst te Gent (België) en is ook part-time werkzaam in een ziekenhuis. Docent in verschillende instituten voor Oosterse Geneeswijzen in België en Nederland. Licensed master/trainer in de Energetische Meditatie.

Dianne Sommers

Nadat zij in 1983 afstudeerde als fysiotherapeut te s-Hertogenbosch, werkte Dianne Sommers in diverse instellingen in de gezondheidszorg en in een aantal vrijgevestigde praktijken voor fysiotherapie. Na start van de acupunctuurstudie bij de Pa Kua rondde zij haar opleiding af bij de EUTCM in 1987. In datzelfde jaar is zij na een stageperiode in Beijing begonnen als docent bij de acupunctuuropleiding van de EUTCM. In de daarop volgende jaren werden bij- en nascholingen gedaan op verschillende complementaire vakgebieden; op fysiotherapeutisch gebied (orthopedische geneeskunde volgens Cyriax) en op natuurgeneeskundig gebied (westerse kruiden, homeopathie en aromatherapie). Op het gebied van de acupunctuur werden in Europa diverse seminars over uiteenlopende onderwerpen gevolgd bij o.a. Ted Kaptchuk, Dan Bensky, Kiiko Matsumoto en Stephen Birch. Door diverse stages in China en Japan werd training en ervaring in diverse stijlen opgebouwd. Uitgebreidere nascholingen werden gevolgd in de elektrodiagnostiek volgens Voll, Chinese kruidenleer, de ooracupunctuur met de polsdiagnostiek volgens Nogier, en in diverse vormen van Japanse acupunctuur. Een specifiek interessegebied in de Japanse acupunctuur vormt de Toyohari, een subtiele stijl die momenteel sterk aan populariteit wint.

Sinds 1990 is zij als commissielid actief betrokken bij de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Van 2001 tot 2007 studeerde zij aan de Universiteiten van Amsterdam en Leiden filosofie en klassiek Chinees. Het afstudeerproject resulteerde in 2007 in de boekuitgave van de eerste Nederlandse vertaling en filosofische interpretatie van het klassiek Chinese werk Neiye.