Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

SiVAS-opleiding

Procedure voor meldingen en klachten

 1. Doel procedure
  • Goede orde binnen SanoPharm Nederland BV handhaven.
  • Recht doen aan de individuele klager.
  • Zo mogelijk de vertrouwensrelatie tussen partijen herstellen.
  Behandeling van de klacht leidt tot een uitspraak van SanoPharm Nederland BV.
 2. Melding
  Problemen of suggesties kunnen via het meldings- en klachtenformulier worden ingediend bij SanoPharm Nederland BV. Een melding heeft als doel de goede orde binnen de opleiding te handhaven. De melding betreft organisatorische regelingen, examens, studenten of docenten. Bij een melding wordt er van SanoPharm Nederland BV geen antwoord of reactie terugverwacht. Meldingen en suggesties worden door SanoPharm Nederland BV te allen tijde serieus in overweging genomen.
 3. Klacht
  Klachten kunnen via het meldings- en klachtenformulier worden ingediend bij SanoPharm Nederland BV. Een klacht kan worden aangemeld als een student het oneens is met de handelwijze binnen de opleiding. Klachten zullen binnen vier weken na schriftelijk ontvangst inhoudelijk beantwoord worden. Wanneer niet aan deze termijn kan worden voldaan, ontvangt de student schriftelijk een tijdsindicatie wanneer het antwoord redelijkerwijs verwacht kan worden.
 4. Mediation
  Een klacht die bij SanoPharm Nederland BV ingediend wordt, heeft als kenmerk dat beide partijen de intentie hebben om tot een oplossing van het conflict te komen. Indien de klacht een externe docent of een student betreft zal SanoPharm Nederland BV als mediator beide partijen benaderen met het verzoek om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Te allen tijde krijgt de beklaagde partij volledig inzage in de ingediende klacht. Wanneer de klacht de opleiding zelf betreft probeert SanoPharm Nederland BV tot een bevredigende oplossing te komen.
 5. Betalingsvoorwaarden
  De student blijft verantwoordelijk voor de betaling van het lesgeld, ook wanneer een derde partij op enigerlei wijze heeft aangegeven de kosten van de opleiding te zullen betalen. Betaling van het lesgeld moet worden voldaan binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
 6. Beroepsmogelijkheid
  Bij het niet tot elkaar kunnen komen van partijen biedt SanoPharm Nederland BV de mogelijkheid een onafhankelijke derde te raadplegen. De uitspraak van de onafhankelijke derde is voor beide partijen bindend.
 7. Procedure
  VBij een melding of klacht dient men het meldings- en klachtenformulier op te vragen bij SanoPharm. De klager dient de klacht zo concreet mogelijk te formuleren op het klachtenformulier. Het klachtenformulier dient te zijn gericht aan het secretariaat van SanoPharm Nederland BV (niet per e-mail):

  SanoPharm Nederland bv
  Prins Hendrikweg 2
  3771 AK Barneveld

  Let op: bij een melding wordt geen reactie terugverwacht!

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden, bel dan naar 0342-420714 of stuur een e-mail naar info@sivas.nu.
Wij helpen u graag verder.