dbh = @mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpassword); if ( ! $this->dbh ) { $this->print_error("
    Error establishing a database connection!
  1. Are you sure you have the correct user/password?
  2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
  3. Are you sure that the database server is running?
"); } $this->select($dbname); } // ================================================================== // Select a DB (if another one needs to be selected) function select($db) { if ( !@mysql_select_db($db,$this->dbh)) { $this->print_error("
    Error selecting database $db!
  1. Are you sure it exists?
  2. Are you sure there is a valid database connection?
"); } } // ================================================================== // Print SQL/DB error. function print_error($str = "") { if ( !$str ) $str = mysql_error(); // If there is an error then take note of it print "
"; print "SQL/DB Error -- "; print "[$str]"; print "
"; } // ================================================================== // Basic Query - see docs for more detail function query($query, $output = OBJECT) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->query(\"$query\", $output)"; // Kill this $this->last_result = null; $this->col_info = null; // Keep track of the last query for debug.. $this->last_query = $query; // Perform the query via std mysql_query function.. $this->result = mysql_query($query,$this->dbh); if ( mysql_error() ) { // If there is an error then take note of it.. $this->print_error(); } else { // In other words if this was a select statement.. if ( $this->result ) { // ======================================================= // Take note of column info $i=0; while ($i < @mysql_num_fields($this->result)) { $this->col_info[$i] = @mysql_fetch_field($this->result); $i++; } // ======================================================= // Store Query Results $i=0; while ( $row = @mysql_fetch_object($this->result) ) { // Store relults as an objects within main array $this->last_result[$i] = $row; $i++; } @mysql_free_result($this->result); // If there were results then return true for $db->query if ( $i ) { return true; } else { return false; } } } } // ================================================================== // Get one variable from the DB - see docs for more detail function get_var($query=null,$x=0,$y=0) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->get_var(\"$query\",$x,$y)"; // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // Extract var out of cached results based x,y vals if ( $this->last_result[$y] ) { $values = array_values(get_object_vars($this->last_result[$y])); } // If there is a value return it else return null return $values[$x]?$values[$x]:null; } // ================================================================== // Get one row from the DB - see docs for more detail function get_row($query=null,$y=0,$output=OBJECT) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->get_row(\"$query\",$y,$output)"; // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // If the output is an object then return object using the row offset.. if ( $output == OBJECT ) { return $this->last_result[$y]?$this->last_result[$y]:null; } // If the output is an associative array then return row as such.. elseif ( $output == ARRAY_A ) { return $this->last_result[$y]?get_object_vars($this->last_result[$y]):null; } // If the output is an numerical array then return row as such.. elseif ( $output == ARRAY_N ) { return $this->last_result[$y]?array_values(get_object_vars($this->last_result[$y])):null; } // If invalid output type was specified.. else { $this->print_error(" \$db->get_row(string query,int offset,output type) -- Output type must be one of: OBJECT, ARRAY_A, ARRAY_N "); } } // ================================================================== // Function to get 1 column from the cached result set based in X index // se docs for usage and info function get_col($query=null,$x=0) { // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // Extract the column values for ( $i=0; $i < count($this->last_result); $i++ ) { $new_array[$i] = $this->get_var(null,$x,$i); } return $new_array; } // ================================================================== // Return the the query as a result set - see docs for more details function get_results($query=null, $output = OBJECT) { // Log how the function was called $this->func_call = "\$db->get_results(\"$query\", $output)"; // If there is a query then perform it if not then use cached results.. if ( $query ) { $this->query($query); } // Send back array of objects. Each row is an object if ( $output == OBJECT ) { return $this->last_result; } elseif ( $output == ARRAY_A || $output == ARRAY_N ) { if ( $this->last_result ) { $i=0; foreach( $this->last_result as $row ) { $new_array[$i] = get_object_vars($row); if ( $output == ARRAY_N ) { $new_array[$i] = array_values($new_array[$i]); } $i++; } return $new_array; } else { return null; } } } // ================================================================== // Function to get column meta data info pertaining to the last query // see docs for more info and usage function get_col_info($info_type="name",$col_offset=-1) { if ( $this->col_info ) { if ( $col_offset == -1 ) { $i=0; foreach($this->col_info as $col ) { $new_array[$i] = $col->{$info_type}; $i++; } return $new_array; } else { return $this->col_info[$col_offset]->{$info_type}; } } } // ================================================================== // Dumps the contents of any input variable to screen in a nicely // formatted and easy to understand way - any type: Object, Var or Array function vardump($mixed) { echo "
"; echo "
";
			
			if ( ! $this->vardump_called )
			{
				echo "ezSQL (v".EZSQL_VERSION.") Variable Dump..\n\n";
			}
	
			print_r($mixed);	
			echo "\n\nLast Query: ".($this->last_query?$this->last_query:"NULL")."\n";
			echo "Last Function Call: " . ($this->func_call?$this->func_call:"None")."\n";
			echo "Last Rows Returned: ".count($this->last_result)."\n";
			echo "
"; echo "\n
"; $this->vardump_called = true; } // Alias for the above function function dumpvars($mixed) { $this->vardump($mixed); } // ================================================================== // Displays the last query string that was sent to the database & a // table listing results (if there were any). // (abstracted into a seperate file to save server overhead). function debug() { echo "
"; // Only show ezSQL credits once.. if ( ! $this->debug_called ) { echo "ezSQL (v".EZSQL_VERSION.") Debug..

\n"; } echo "Query -- "; echo "[$this->last_query]

"; echo "Query Result.."; echo "

"; if ( $this->col_info ) { // ===================================================== // Results top rows echo ""; echo ""; for ( $i=0; $i < count($this->col_info); $i++ ) { echo ""; } echo ""; // ====================================================== // print main results if ( $this->last_result ) { $i=0; foreach ( $this->get_results(null,ARRAY_N) as $one_row ) { $i++; echo ""; foreach ( $one_row as $item ) { echo ""; } echo ""; } } // if last result else { echo ""; } echo "
(row){$this->col_info[$i]->type} {$this->col_info[$i]->max_length}
{$this->col_info[$i]->name}
$i$item
No Results
"; } // if col_info else { echo "No Results"; } echo "

"; $this->debug_called = true; } } $db = new db(EZSQL_DB_USER, EZSQL_DB_PASSWORD, EZSQL_DB_NAME, EZSQL_DB_HOST); ?> Voedselintolerantie - SiVAS.nu
Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

Voedselintolerantie

Voedselintolerantie is iets anders dan ergens allergisch voor zijn. Als je voor een bepaalde stof allergisch bent, reageert je lichaam meteen. Het immuunsysteem laat direct alle alarmbellen rinkelen en je begint te niezen, je ogen gaan branden, plekken op je huid zetten op of gaan ontzettend jeuken, je krijgt hoofdpijn, buikpijn of wordt benauwd.

Dat gebeurt allemaal niet bij voedselintolerantie. Althans niet meteen. Het kan wel zijn dat je allergische reacties vertoont, maar dat gebeurt alleen als je een bepaalde grens bent gepasseerd. Als je de mate waarin je lichaam de stof uit voeding nog tolereert, overschrijdt. Dat heet dan 'intolerantie', het lichaam verdraagt het niet meer en begint te protesteren.

De oorzaak is mogelijk dat het immuunsysteem, vaak na een lange reeks van jaren, door factoren als voeding, milieu, stress, reststoffen van infecties enzovoort, ernstig is verzwakt en nu 'anders reageert'. Dat komt tot uiting in soms vage verschijnselen zoals hoofdpijn, moeheid, spier- en gewrichtsklachten en zelfs stemmingswisselingen en gedragsveranderingen.

SiVAS en SanoConcept DesensPro

Met het SiVAS en het SanoConcept DesensPro kun je een voedselintolerantie effectief opsporen en bestrijden.

Door de polsslagader te voelen kan de SiVAS-therapeut vaststellen welke regelsystemen in het lichaam niet meer goed functioneren. Zo kan hij of zij opsporen waar het probleem precies zit en welke stof(fen) de boosdoeners zijn. Meestal zin dat koemelk, suiker, gist, gluten en/of tarwe, maar ook zout en chocolade zijn beruchte belastende factoren welke de immuniteit onder druk kunnen zetten.

Vervolgens kun je starten met het SanoConcept DesensPro-programma. Dit werkt in vier stappen achteruit: van stap 3 naar stap 0, naar de uitgangspositie waarin je geen last meer hebt. Het begint met ontgifting, opbouw van het immuunsysteem en dieetaanpassingen. Elke stap neemt ongeveer 6 weken in beslag.

Stap 3

In stap 3 zorgt het drainagemiddel SanoNeuron ervoor dat de gifstoffen loskomen uit de zogenaamde depots, de plaatsen in het lichaam waar die stoffen zich dikwijls ophopen en schuil houden. Tegelijkertijd moet het immuunsysteem worden opgebouwd. Mogelijke opbouwproducten zijn: SanoQiNier, SanoQiMilt, SanoQiLever, SanoQiHart of SanoQiLong. Al naar het bepaalde aspect van het immuunsysteem dat moet worden versterkt schrijft je SiVAS-therapeut een of twee van deze producten voor. Overigens, de namen verwijzen niet naar de gelijknamige organen maar naar de energiesystemen uit de Chinese acupunctuur.

Stap 2

In stap 2 ligt de nadruk op het stimuleren van de lever, het belangrijke biochemische orgaan in ons lichaam. De boosdoener van de voedselintolerantie is nog vrij in het lichaam en moet verder worden afgevoerd. Dat gebeurt met twee producten SanoHepat en SanoMagnesium. Opnieuw in combinatie met een Qi-product voor het stimuleren van het immuunsysteem.

Stap 1

In stap 1 gaat het vooral om het verbeteren van de werking van de darmen en van de darmflora. Het middel daarvoor is SanoDigest. Alweer in combinatie met een of twee Qi-producten. Bij een hardnekkig schimmelinfectie of verstoring van het evenwicht van de darmflora kan je SiVAS-therapeut je adviseren om een algehele darmsaneringskuur te volgen.

Stap 0

In stap 0 moet je weer normaal reageren op het voedingsmiddel dat in het begin de boosdoener was van de verschijnselen die je had. Je kunt nu weer gewoon eten zoals je gewend bent. Maar pas op! De vastgestelde boosdoener die de vervelende verschijnselen bij je veroorzaakte blijft voor je immuunsysteem een belastende factor. Is je systeem sterk en in balans, dan is het meestal geen probleem. Maar als je niet helemaal in balans bent, is het raadzaam deze stof tijdelijk te mijden.

In deze fase zijn ook geen ontgifters meer nodig, alleen een Qi-product voor het versterken van het immuunsysteem, eventueel in combinatie met een Chakra-product

Ondersteuning

Acupunctuur, auriculo (ooracupunctuur), manuele therapie, counseling of orthomoleculaire geneeswijzen kunnen het DesensPro-programma heel goed ondersteunen.

Afwerken

Het is heel belangrijk dat het hele programma wordt afgewerkt. De kans is anders groot dat de verschijnselen op een gegeven moment toch weer gaan optreden.

Zoek een therapeut
bij u in de buurt