Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

Chakra-niveau

Hoe kunnen we chakra's het beste omschrijven? Er zijn een heleboel definities en verklaringen van het begrip ayurvedische 'chakra. Wij hanteren hier de opvatting dat het belangrijke energetische regelsystemen zijn die tot uiting komen in specifieke kenmerken van onze persoonlijkheid. Op hun beurt sturen chakra's weer andere regelsystemen van een lagere orde aan. Een soort transformatoren waar de energie aankomt en vandaar over andere functies wordt verdeeld. Bijvoorbeeld opbouw, afbraak en onderhoud van onze lichaamscellen en de besturing van lichaamsfuncties

Uit balans

Psychologische en emotionele factoren die maken dat je uit balans raakt, zijn gelukkig meestal tijdelijk van aard zijn. Het kan dan gaan om het verwerken van verdriet bij een sterfgeval of echtscheiding, hevige teleurstelling bij het verlies van je baan, angst voor de toekomst, zorgen, ruzie enzovoort. Ernstig genoeg allemaal en je zult er best een poosje door uit je evenwicht zijn. Maar doorgaans hoef je er niets voor te gebruiken en klim je op eigen kracht uit het dal of dalletje.

Dieper, langduriger

Maar de typische trekken van je persoonlijkheid zijn veel dieper geworteld. Ze oefenen ook een sterkere en langduriger invloed uit op hoe je je voelt in het dagelijks leven. Voor het ontstaan van die kenmerken moet je dikwijls terug naar je vroege jeugd. Daar ligt ook de basis voor je houdingen, opvattingen en overtuigingen in het leven, hoe je met successen en tegenslagen omgaat etc. Die houdingen, opvattingen en overtuigingen bepalen in hoge mate of je lekker in je vel zit, of je bevredigende relaties hebt, of je plezier en voldoening vindt in je werk, leuke hobby's hebt - kortom: of je je gelukkig en lekker in je vel voelt.

Evenwicht

Zowel in de oosterse als in de westerse psychologie is men ervan overtuigd dat evenwicht het kenmerk is van een goed aangepaste persoonlijkheid. Je behoeften en verlangens zijn dan reëel en je kunt in alle redelijkheid bevrediging vinden. Je creativiteit kun je op een of andere manier kwijt -- in je werk of in een leuke hobby. Je bent veerkrachtig en flexibel genoeg om je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Je hebt een redelijk positief zelfbeeld.

Sterkte = zwakte

Natuurlijk is niemand altijd perfect in balans. Een of meer eigenschappen kunnen zelfs structureel de boventoon voeren of juist teveel naar de achtergrond worden geduwd. Dat heeft ook veel te maken met hoe je de werkelijkheid beleeft en verwerkt. Zo kunnen leidinggevende eigenschappen, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen soms doorslaan naar machtswellust, egocentrisme en angst. Bescheidenheid en verlegenheid kunnen doorslaan naar erg in jezelf gekeerd zijn en je afsluiten voor je omgeving. Het is altijd waar: je sterke kant is tegelijkertijd ook je (soms onbekende of ontkende) zwakke kant. Als er sprake is van zo'n doorslaand persoonlijkheidskenmerk spreken we van een fascinatie of fixatie van het desbetreffende chakra.

Doorslaan = blokkade

Wat gebeurt er op het fysieke niveau als de balans tussen een of meer eigenschappen doorslaat? Er ontstaan dan lichamelijke en energetische veranderingen die je ervaart als ongewenst en onprettig. Die veranderingen komen tot uiting in het blokkeren of tot stilstand brengen van een of enkele chakra's.

Zeven hoofdchakra's

In het ayurvedische (Indiase) mensbeeld zijn de energetische regelsystemen onderverdeeld in zeven categorieën. Elke categorie hangt op een specifieke manier samen met een van de zeven hoofdchakra's oftewel specifieke persoonlijkheidskenmerken:

Chakra Evenwichtig persoonlijkheidskenmerk    
Basischakra Zeker 'zijn'    
Miltchakra Zeker 'voelen'    
Miltchakra Zeker 'handelen'    
Zonnevlecht Zeker 'liefhebben'    
Hartchakra Zeker 'spreken'    
Voorhoofdschakra Zeker 'zien'    
Kruinchakra Zeker 'weten'    

SiVAS

Met behulp van de SiVAS (Subtiele interventie met het Vasculair Autonoom Signaal) en speciale filters kan de therapeut de activiteit van de chakra's doormeten. Het is dan meteen duidelijk welk chakra vast zit bij je en ook wat de relatie is van dat vastzittende chakra met veranderingen in je lichaam en bepaalde gevoelens of persoonlijkheidskenmerken. Het spreekt vanzelf dat beide tegelijkertijd aanpakken je helpt om weer in balans te komen en je prettig te voelen.