Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

Het energetische niveau

De Chinese gezondheidsleer beschouwt energie (Qi - spreek uit: Tjsie) als de “oerstof” waar wij mensen uit bestaan. Materie is een afgeleide, een functie van energie. Een mens is in de kijk van de Chinezen op de eerste plaats een energetisch systeem, dat bestaat uit verschillende subsystemen.
Energie moet stromen, net als water in een rivier. De energie stroomt in banen, zogeheten meridianen, en zorgt ervoor dat lichaamsfuncties worden onderhouden. In de Chinese gezondheidsleer is het ervaren van een emotie niets anders dan het stromen - of juist het niet stromen - van energie in je lichaam. Wordt de energiestroom ergens geblokkeerd dan leidt dat tot problemen die zich uitten in het uit balans raken van ons energetische of emotionele systeem. Emoties hebben dus te maken met onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. In de Chinese gezondheidsleer ligt het accent dan ook op het opheffen van energetische blokkades zodat de energie weer kan stromen en het energetische systeem weer in balans is.

Vijf energiesystemen

De Chinezen maken onderscheid tussen vijf elementen of energiesystemen. Deze vijf systemen worden genoemd naar het belangrijkste orgaan dat zij in stand houden, namelijk hart, long, lever, milt en nier.
In de opvatting van de Chinezen zijn deze organen verbonden met bepaalde emotionele kenmerken. Als je je door een of andere oorzaak mentaal niet goed voelt, gaat het met het desbetreffende energetische 'orgaan' ook niet goed. En andersom: externe factoren die het energiesysteem in de war brengen hebben ook effect op het corresponderende emotionele veld. Verkeerd omgaan met emoties verstoort dus de energie en dat kan weer leiden tot allerlei vormen van lichamelijke klachten. Onderstaand een overzicht van de energiesystemen en de daarbij behorende emoties:

Energiesysteem Emotie
Nier Angst
Milt Tobben
Lever Woede
Hart Onrust
Long Verdriet

In de Chinese gezondheidsleer worden psychische oorzaken, vooral emoties, dan ook gezien als de veroorzakers van veranderingen in de lichamelijke balans. Die vertegenwoordigen de kern van het lichamelijke probleem en moeten worden aangepakt. De SanoQi-combinaties uit het SanoConcept hebben zowel een harmoniserend effect op de emotionele oorzaak of oorzaken, als op de desbetreffende lichaamsfuncties

SiVAS

Met behulp van de SiVAS (Subtiele interventie met het Vasculair Autonoom Signaal) en speciale filters kan de therapeut de activiteit van de energiesystemen doormeten. Het is dan meteen duidelijk welk emotie verstoort is en ook wat de relatie is van de verstoorde emotie met veranderingen in je lichaam en bepaalde gevoelens. Het spreekt vanzelf dat beide tegelijkertijd aanpakken je helpt om weer in balans te komen en je prettig te voelen.