Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

Twee extra energiecentra

In het hoofd bevinden zich twee energiecentra, de “kristallen kamer” en de “kroon” genaamd. De functie van de kristallen kamer behelst de helderheid van denken. Als er te weinig energie is in die kamer, dan is de persoon in kwestie niet helder en bestaat er te weinig inzicht. De kroon heeft met geluk te maken. Te weinig energie in de kroon betekent dat iemand zich niet gelukkig voelt. Deze twee centra zijn voor hun energie bevoorrading afhankelijk van de vijf energievelden. In deze centra wordt de energie gemoduleerd tot de specifieke functies, te weten helderheid van geest en het zich gelukkig voelen. Storingen van deze centra worden dus veroorzaakt door de energieproblemen van één van de energievelden of van de centra zelf.

Ook hier weerspiegelt zich het balansprincipe van de chinese geneeskunst. Balans betekent helderheid en een geluksgevoel dat onafhankelijk is van externe gebeurtenissen. Bij een dysbalans treedt er een emotionele of mentale vertroebeling op en is men voor de gelukservaring afhankelijk geworden van gebeurtenissen buiten zichzelf.