Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

Nier-energie

Mentale en emotionele verandering

Angst, gebrek of verlies aan vertrouwen in eigen lichaam, eigen psyche, eigen sociale of fysieke omgeving, seksuele en relationele obsessies, wantrouwend, behoedzaam, egocentrisch, koppig, eigenwijs, te weinig geaard; zweverig, duizelig

verandering van de reactiviteit

 • pijnen zijn circumscript, goed lokaliseerbaar en gefixeerd
 • gevoelig voor kou, kouwelijk
 • klachten verbeteren door warmte en beweging
 • symptomen die gepaard gaan met stijfheid of vertraging
 • neiging naar degeneraties, zoals bv artrose
 • secreties/excreties zijn waterig, helder

Functionele verandering

 • vochthuishouding; enkeloedeem, mictie
 • seksualiteit, libidoverlies, impotentie, infertiliteit
 • versnelde veroudering, gebrekkige regeneratie, familiaire en congenitale aandoeningen
 • gehoor, evenwicht
verandering van organen en weefsels:
 • nier, bijnier
 • organen van het kleine bekken (inwendige geslachtsorganen, endeldarm, blaas)
 • skelet, gewrichtskraakbeen
 • gehoor, gebit, hoofdhaar
 • centraal zenuwstelsel